Rots en Water

Hoe werkt dat nu precies, Rots en Water?

Rots en Water is een programma ontwikkeld door F. Ykema en wordt momenteel in 30 landen ingezet. Het doel van de training is dat communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn worden vergroot en sociale problemen worden voorkomen en/of verminderd.

berryl en sander

Het Rots en Waterconcept houdt in: de harde en onwrikbare rotshouding versus de beweeglijke, verbindende waterhouding. Door spel en oefening ervaar je wat het effect is van jouw lichaamshouding, stemgebruik en mimiek op een ander en wat het effect hiervan is van de ander op jou. De lessen starten altijd vanuit de basishouding: stevig maar wel ontspannen staan, gecentreerd zijn en gefocust. De oefeningen zijn gericht op de triade: lichaamsbewustzijn, emotioneel bewustzijn en zelfbewustzijn. Je leert dat zowel een rotshouding als een waterhouding sterke kwaliteiten heeft, maar wanneer is welke houding gewenst of juist niet gewenst? En wat gebeurt er wanneer je voor een rotshouding kiest, terwijl de situatie vraagt om een andere houding? Door veel te doen en te ervaren, ga je dit ontdekken.

One2Be richt zich op de meest kwetsbare groepen in onze samenleving: kinderen, jongeren en ouderen.

collage

Overal waar mensen bij elkaar komen, van de kleuterklas tot aan het bejaardenhuis, bestaat de mogelijkheid dat een onveilig klimaat ontstaat. Er vinden groepsprocessen plaats die negatief kunnen zijn. De overeenkomst is dat dit ontstaat vanuit een gevoel van onveiligheid, onzekerheid, wantrouwen en beïnvloedbaarheid. Rots en Water leert je dat je altijd een keuze hebt en hoe je de tijd kan nemen voordat je reageert. Bij One2Be komt hier ook nog bij dat we dat doen vanuit het oplossingsgerichte gedachtengoed. De focus ligt op het behouden en vergroten van de bestaande hulpbronnen van de cliënt of de omgeving en het bereiken van het doel dat cliënt zich heeft gesteld. We richten ons op overeenkomsten en niet op verschillen tussen cliënt en trainer. Dat betekent dat wij bij One2Be cliënten zien als deskundig inzake hun eigen situaties en ondersteunen we hen bij vinden van passende oplossingen voor hun mogelijkheden.