Aanbod

Welkom bij One2Be: de naam dekt de lading. Eén die er mag zijn: jij mag er zijn. Het is een basisbehoefte van een ieder zich te verbinden met anderen, zich competent te voelen en invloed uit te kunnen oefenen. Maar wat als dat niet zo vanzelfsprekend is en je:

  • het lastig vindt voor jezelf op te komen,
  • het lastig vindt de grenzen van een ander te herkennen,
  • gemakkelijk te beïnvloeden bent,
  • weinig zelfvertrouwen hebt,
  • het gevoel hebt dat anderen jou niet begrijpen,
  • negatieve gedachten bepalen hoe hij je voelt,

dan is een training Rots en Water echt iets voor jou. Hier leer je wat de invloed is van jouw lichaamstaal en stemgebruik op de reacties van anderen, hoe je op een goede manier voor jezelf opkomt en bouw je aan zelfvertrouwen en een competent gevoel. We werken ernaar toe negatieve gedachten te vervangen door realistischer uitspraken over het kunnen. Dus helpende gedachten versus storende gedachten.

Rots en Water is een psychofysieke training die zich richt op de ontwikkeling van sociale competenties en weerbaarheid. Het baseert zich op ervaringsleren, jij ervaart terwijl je oefeningen en spellen doet. Tevens heeft het zijn effectiviteit bewezen bij het voorkomen en aanpakken van pesten. Als docent herken ik de valkuilen, patronen, de impact van groepsdruk en wat het kan betekenen wanneer je net even anders denkt en functioneert. Tijdens de trainingen wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen en autonomie. Om die reden is de training zeker niet alleen geschikt voor jonge mensen. Er zijn dan ook diverse mogelijkheden binnen One2Be.

Groepstraining kinderen/jongeren. Tijdens de groepstraining hebben we met een gemiddelde groepsgrootte  van acht tot tien deelnemers, een trainingstraject van acht lessen, van elk een uur. Hierbij worden alle persoonlijke doelen van de individuele deelnemers meegenomen in de opzet van elke training. Ondanks veel overeenkomsten die er altijd zijn, bestaan er ook verschillen die alle belicht zullen worden. De groepen worden samengesteld op basis van leeftijd, maar er is vooraf altijd overleg en bespreken we in welke groep uw kind het beste past.

Individuele training. Soms is er meer nodig dan in een groepstraining Rots en Water aan bod komt en vraagt de situatie om een meer individuele aanpak. Tijdens een intakegesprek kan worden besproken wat het beste aansluit bij de behoeften van het kind of de jongere. Het kan ook voorkomen dat ouders/begeleiders/docenten behoefte hebben aan ondersteuning in een gewenste gedragsverandering bij hun kind of leerling(e). Vanuit mijn professionele achtergrond als trainer Rots en Water, groepsleerkracht en docent VSO, mijn Master of Educational Needs en een training oplossingsgerichte therapie, beschik ik over een ruim pakket aan mogelijke interventies. Mijn vertrekpunt is altijd op zoek te gaan naar hetgeen de ander helpt zelf stappen te kunnen gaat zetten. Oplossingsgericht werken houdt in dat een probleem of uitdaging niet eerst verdwenen hoeft te zijn voordat naar de oplossing toegewerkt kan worden. De aanpak richt zich op het voeden van interne bronnen en het versterken van positieve eigenschappen. Het stimuleren van een optimistisch perspectief en het aandragen van alternatieven voor gedragspatronen uit het verleden, kan resulteren in een verbeterd vermogen om te gaan met uitdagende situaties en omstandigheden in het heden.

Individuele- of groepstraining voor kinderen/jongeren met ASS of aanverwante problematiek. Een kwetsbare groep kinderen/jongeren is de groep die door gedragsproblemen al tegen veel uitdagingen is aangelopen, met name op school. Tijdens mijn opleiding Master of Educational Needs ben ik afgestudeerd als gedragsspecialist met autisme als differentiatie. Ook ben ik gecertificeerd om Rots en Watertraining te mogen geven aan kinderen met een autismespectrumstoornis. Het werken binnen het speciaal voortgezet onderwijs in cluster 4, heeft mij uitgerust met de nodige ervaring deze kinderen/ jongeren een passende training te geven.

Rots en Water gezinstraining. Tijdens mijn Masteronderzoek heb ik Rots en Watertrainingen binnen het systeem van het gezin aangeboden. Bij de gezinstraining gaat het eveneens om het aandragen van alternatieven voor ontstane patronen, die vervolgens kunnen resulteren in een verbeterd vermogen om te gaan met uitdagende situaties en omstandigheden binnen het gezin.

Rots en Water voor ouderen. Een andere kwetsbare groep in onze samenleving zijn ouderen, al dan niet nog zelfstandig wonend. Een Rots en Watertraining helpt ook deze mensen beter voor zichzelf op te komen en hun mannetje/vrouwtje te staan. Recent is een aantal artikelen verschenen aangaande pestgedrag en een onveilig leefklimaat binnen de bejaardentehuizen. Ondanks de fysieke beperkingen, kan de training uitstekend worden aangeboden om weerbaarheid te vergroten, elkaars grenzen te leren respecteren en een positief groepsklimaat te creëren.

De Rots en Watertraining is een dynamisch proces dat gaandeweg nieuwe inzichten kan opleveren ten opzichte van het vertrekpunt. Als dat het geval is, worden hier nieuwe afspraken over gemaakt. Tijdens een intakegesprek kunnen wij bespreken hoeveel contactmomenten in eerste instantie nodig lijken of gewenst zijn. Daarmee weten alle partijen vooraf waar ze aan toe zijn. Het gemiddeld aantal contactmomenten van een training is acht tot tien sessies. Als vervolgens meer nodig blijkt te zijn, maken wij hier gezamenlijk nieuwe afspraken over. We werken altijd oplossingsgericht waarbij de cliënt de expert is en we samenwerken aan de opgestelde doelen op weg naar een door jou/jullie geformuleerde, gewenste toekomst.

U kunt altijd contact met me opnemen om een afspraak te maken: one2berotsenwater@hotmail.com of 06-27252293 (na zes uur bereikbaar).


KvK-nummer: 6553012